Evaluatieonderzoek naar de werking van de Wlz

Vilans en KPMG starten een evaluatie naar de werking van de Wlz vanuit het perspectief van de cliënt. Het onderzoek richt zich op de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Het maakt deel uit van een breed onderzoek naar de uitvoering van de hervorming langdurige zorg dat het sociaal cultureel planbureau (SCP) in opdracht van het ministerie van VWS uitvoert.

Vilans logo

De evaluatie richt zich op de effecten van de Wlz op cliënten. Daarbij komen vragen aan de orde als;

  •          Hoe wordt de zorgplanbespreking vormgegeven?
  •          Hoe worden vrijwilligers en mantelzorgers bij de zorg betrokken?
  •          Kunnen cliënten langer thuis blijven wonen?
  •          Hoe wordt de cliëntondersteuning vormgegeven en ervaren?

Hiervoor worden zowel focusgroepen met professionals en vrijwilligers gehouden als casestudies uitgevoerd, waarbij  een cliënt en verschillende betrokkenen worden geïnterviewd. Daarnaast zal er in het najaar een web enquête onder bestuurders/managers worden uitgezet.

Betrokkenheid VGN

De VGN neemt deel in de begeleidingsgroep van dit onderzoek en bespreekt daarin de opzet, de inhoud en de resultaten.