Nieuws

Expertisenetwerk E-health LVB gestart

10 juli 2017

Zorgverleners Ambiq, ASVZ en Reik zijn met e-health platform Jouw Omgeving een samenwerkingsverband aangegaan in het nieuwe Expertisenetwerk E-health Licht Verstandelijke Beperking (kortweg Expertisenetwerk E-LVB).  Het doel van dit netwerk is om gezamenlijk op te trekken in de digitale ontwikkeling voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De partners zijn met grote voortvarendheid gestart.

Formele samenwerking is logisch vervolg

Het nieuwe samenwerkingsverband voelt voor de deelnemende partijen als een logisch vervolg op de informele samenwerking die er al was rondom het platform Jouw Omgeving. “We spreken dezelfde taal en zitten in onze visie behoorlijk op dezelfde lijn”, stelt Frank Lauwers, projectleider E-health bij Ambiq. “Natuurlijk zijn er nuanceverschillen – met elk een eigen organisatiecultuur – maar we vinden elkaar altijd in een gezamenlijk doel: de hulpverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij mensen met een licht verstandelijke beperking. De online middelen die we ontwikkelen met Jouw Omgeving helpen ons daarbij.”

Ontwikkelen met cliënten

Iris Walstra, gedragswetenschapper en beleidsmedewerker E-health bij Reik, is blij dat Jouw Omgeving partnerships als het Expertisenetwerk E-LVB initieert. “Naast de professionals worden ook cliënten betrokken bij de ontwikkeling van het platform. Dat is voor ons essentieel, want alleen als we samenwerken met de doelgroep kunnen we iets maken dat echt aansluit op hun wensen. De thema’s zelfbeeld en seksualiteit staan hoog op de agenda, dus daar gaan we als Expertisenetwerk E-LVB als eerste voor ontwikkelen. De bestaande papieren middelen zijn heel talig, maar we verzamelen alles wat er is en gaan van daaruit de vertaalslag maken naar toegankelijke online programma’s en tools.”

Samen investeren

Duurzame samenwerking is de insteek van het Expertisenetwerk E-LVB. “Door deze samenwerkingsovereenkomst is financieel meer mogelijk, en we benutten ook de beschikbare tijd, expertise en energie beter”, stelt ontwerper en medeoprichter Robbert Slotman van Jouw Omgeving. “We hebben veel ervaring met het ontwikkelen in een samenwerkingsverband. De ervaring leert dat instellingen dezelfde wensen hebben. Bovendien kunnen we samen onderzoeks- en projectaanvragen doen en voorkomen we dat partijen afzonderlijk het wiel opnieuw uitvinden.” Jouw Omgeving heeft samen met Ambiq, ASVZ en Reik een ontwikkelovereenkomst voor drie jaar getekend. Andere partijen zijn meer dan welkom om aan te haken bij de ontwikkeling van het Expertisenetwerk E-LVB. Daarnaast komen de producten en diensten breder beschikbaar in de markt.

Noortje Smit lachend
Wil je meer weten?
Neem contact op met Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van: