Nieuws

Extra geld voor anti-agressiebeleid

24 september 2013

Voor 2013 kunnen achttien instellingen in de gehandicaptenzorg extra gebruik maken van de bestaande ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’. Het gaat om een bedrag van maximaal € 10.000 (incl. btw) per instelling. Minister Schippers van VWS heeft bekendgemaakt dat zij jaarlijks 1 miljoen extra zal investeren bovenop de bestaande regeling. Met de ondersteuningsregeling kunnen zorginstellingen, door het inzetten van externe deskundigen, hun anti-agressiebeleid een extra impuls geven. De inschrijving voor 2013 wordt op 7 oktober opnieuw opengesteld.

Om agressie tegen zorgmedewerkers nog meer tegen te gaan kunnen jaarlijks honderd (jeugd)zorginstellingen gebruikmaken van de ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ van 10.000 euro.
De belangstelling hiervoor bleek afgelopen jaren zo groot dat het maximum aantal aanvragen in een paar dagen tijd vergeven was.
Om deze reden en omdat minister Schippers groot belang hecht aan een veilige werkplek voor zorgverleners, heeft zij voor de jaren 2013, 2014 en 2015 het aantal te honoreren aanvragen verdubbeld. Voor 2013 kunnen dus nog honderd instellingen hun aanvraag indienen, vanaf 2014 is dat jaarlijks tweehonderd.

Waarvoor?
De regeling is breed geformuleerd. Voor alle externe inhuur of kosten die een extra impuls geven aan de implementatie van anti-agressiebeleid kan aanspraak gemaakt worden op de regeling. Denk niet alleen aan de inhuur van een trainer, maar ook bijvoorbeeld aan de inzet van een specialist of collega vanuit een andere organisatie, inhuur van procesbegeleiders, onderzoek en analyse van onderliggende oorzaken van agressie in de organisatie, het ontwikkelen van team- of afdelingsgerichte ondersteunende materialen of workshops voor medewerkers of agressiecoaches.

Aanvragen vanaf 7 oktober
Het Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) voert de ondersteuningsregeling uit. Zorginstellingen kunnen vanaf 7 oktober 10.00 uur een aanvraag voor 2013 indienen op http://vragenlijst.caop.nl/loketvwiz/home.html. Op deze site is ook meer achtergrondinformatie te vinden over de ondersteuningsregeling.

Verdeling over de zorgbranches
Er is een verdeling gemaakt voor de 100 instellingen die in 2013 nog gebruik kunnen maken van de ondersteuningsregeling. Voor de gehandicaptenzorg gaat het om 18 instellingen.
Honorering gebeurt op volgorde van aanvraag.

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De ondersteuningsregeling is onderdeel van het branchebrede actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’, een initiatief van de gezamenlijke sociale partners in de zorg en drie ministeries: Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie. Voor de ondersteuningsregeling is nu voor de periode 2012-2015 in totaal 7 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Meer informatie
VGN-leden kunnen meer informatie over de regeling krijgen bij Aart Bertijn: abertijn@vgn.nl