Nieuws

Factsheet Abonnementstarief Wmo: 8 aandachtspunten voor zorgaanbieders

04 oktober 2019

Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid en de uitvoering van gemeenten. Maar deze wijziging heeft ook impact op zorgaanbieders. In bijgevoegd factsheet voor zorgaanbieders vindt u alle informatie die voor u als zorgaanbieder relevant is.

Mensen met een beperking of chronische ziekte hebben momenteel te maken met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen. Zoals voor de Wlz, Wmo of het eigen risico voor de zorgverzekering. Sommige huishoudens moeten daardoor duizenden euro’s per jaar extra bijdragen aan noodzakelijke zorg en ondersteuning. De invoering van een maximale eigen bijdrage van € 19,- voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo per 1 januari 2020 – het zogeheten abonnementstarief Wmo – is één van de maatregelen van het kabinet om de de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.

Downloads

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga