Factsheet extramuralisering zorgzwaartepakketten

De afspraken over extramuralisering van cliënten in het Lenteakkoord en het regeerakkoord overlappen elkaar inhoudelijk en qua tijdspad. Het is nog onduidelijk in hoeverre de ‘verworven rechten’ voor bestaande cliënten (nu binnen, is blijvend binnen) uit het Lenteakkoord overeind blijven in 2016. In deze factsheet gaan we in op de laatste stand van zaken.

In de factsheet, zie bijlage, wordt uitgelegd wat de maatregel inhoudt voor bestaande en nieuwe cliënten, hoe de opbouw is vanaf 2013 en wat de gevolgen zijn voor zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Dianne van der Veen
Telefoonnummer
06-41284280

Deze pagina is een onderdeel van