Nieuws

Factsheet gevolgen regeerakkoord voor gehandicaptenzorg

19 december 2012

De gehandicaptenzorg wordt hard getroffen door de bezuinigingen die in het regeerakkoord Rutte II zijn aangekondigd.  De VGN heeft deze factsheet samengesteld om u een beeld te geven wat de financiële gevolgen zijn van de maatregelen voor de instellingen in de gehandicaptensector.

De factsheet is gebaseerd op het regeerakkoord Bruggen slaan en maakt gebruik van gegevens van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over het jaar 2011. De berekeningen zijn gebaseerd op de informatie zoals die in december 2012 bekend is. Er is nog veel onduidelijk over de precieze uitwerking van het regeerakkoord. Naarmate de uitwerking duidelijker wordt, zal het factsheet daarop worden aangepast.

Het regeerakkoord bevat de volgende maatregelen die direct van invloed zijn op de gehandicaptenzorg:

  • Extramurale begeleiding en dagbesteding gaan over naar de Wmo met een budgetkorting van 25%.
  • Extramurale persoonlijke verzorging wordt beperkt en gaat over naar de Wmo;
  • Extramurale verpleging gaat over naar de Zorgverzekeringswet (Zvw) met een budgetkorting van 5%.
  • Extramurale behandeling individueel en behandeling groep gaat waarschijnlijk grotendeels naar de Zvw.
  • Alle zorg voor jeugdigen met een licht verstandelijke beperking tot 18 jaar wordt onder de nieuwe Jeugdwet gebracht.
  • Zorgzwaartepakketten (ZZP) 1 tot en met 4 worden gefaseerd geëxtramuraliseerd.
  • De resterende AWBZ wordt omgevormd tot een landelijke voorziening voor verblijfscliënten met een ZZP 5 en hoger. Het budget voor deze groep wordt gekort met 4%.

Lees meer over de gevolgen van het regeerakkoord in de factsheet, zie bijlage.
In de komende periode kunt u meer factsheets verwachten waarin we dieper ingaan op de maatregelen van het regeerakkoord.


Zie ook: Factsheet Extramuralisering Zorgzwaartepakketten gehandicaptenzorg

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: