Nieuws

Update impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor gehandicaptensector januari 2014

16 januari 2014

De VGN heeft opnieuw de impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector aangepast. Dit was nodig door de beleidswijzigingen die de staatssecretaris op 17 december 2013 heeft aangekondigd in de brief 'Zorg en ondersteuning dichtbij'. Daarnaast heeft VWS aangegeven voor een aantal zorgsoorten andere keuzes te maken over het domein waartoe ze behoren, dan waar de VGN eerder vanuit ging. De impactanalyse geeft de gevolgen voor de sector weer, maar biedt instellingen ook de mogelijkheid om de gevolgen voor de eigen organisatie door te rekenen.

rekenmachine ligt op tafel

Eerdere versies van de impactanalyse zijn verschenen in juni 2013 en in december 2013. Ten opzichte van de laatste impactanalyse zijn de volgende aanpassingen verwerkt:

Gewijzigd beleid:

  • Structureel € 200 miljoen extra voor de transitie Wmo.
  • Incidenteel € 125 miljoen extra in 2015 voor de transitie Wlz, € 75 mln in 2016 en € 70 mln in 2017.
  • Incidenteel € 100 miljoen extra in 2015 voor de transitie Zvw.
  • Daling groeiruimte naar 1,4% in 2015 (was 2%) en 2016 (was 2,5%).

Nadere uitwerking VWS:

  • Persoonlijke verzorging voor cliënten met een LG grondslag onder 18 jaar blijft toch in de Jeugdwet in plaats van de Zvw.
  • Extramurale behandeling ZG gaan in 2015 naar de Zvw en komt niet eerst in een subsidieregeling onder de Wet Langdurige Zorg (Wlz).
  • Er is onduidelijkheid over de LVG pakketten voor jongeren vanaf 18 jaar. Wij gingen ervan uit dat dit door zou lopen in de Jeugdwet. VWS heeft aangegeven nog geen besluit genomen te hebben over het domein.

De impact van alle maatregelen is dat er voor de gehandicaptensector € 973 miljoen minder beschikbaar is dan zonder maatregelen het geval zou zijn.

Noot van de redactie: de laatste versie van deze factsheet vindt u hier.

Deze pagina is een onderdeel van: