Nieuwe VGN-impactanalyse kabinetsbeleid voor gehandicaptensector

Het kabinet heeft op 17 april afspraken gemaakt over de begroting langdurige zorg. Daarnaast blijkt uit het wetsvoorstel Wet Langdurige Zorg (Wlz) dat de LVG ZZP pakketten voor cliënten vanaf 18 jaar deel uit maken van de Wlz. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben gevolgen voor de beschikbare middelen in de sector. De VGN heeft daarom een update van de impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptenzorg gemaakt.

Per saldo verandert het begrotingsakkoord nagenoeg niets aan het beschikbare budget voor de gehandicaptenzorg in het jaar 2017. Door de 'verzachting' in vooral de Wmo gaat de bezuiniging in 2015 en 2016 wel geleidelijker dan in de eerdere plannen.

Aanpassingen

Ten opzichte van update 3 zijn de volgende aanpassingen verwerkt:

  • Incidenteel € 195 miljoen extra in 2015, € 165 in 2016 en € 50 miljoen in 2017 voor de Wmo (waarvan € 30 miljoen structureel)
  • Incidenteel € 60 miljoen extra beschikbaar voor de Jeugdwet in 2015 Verzachting van de maatregel extramuralisering VG3. 75% van cliënten houdt toegang tot de Wlz.
  • De LVG pakketten voor cliënten vanaf 18 jaar komen in de Wlz en daarmee verandert voor deze pakketten het kortingspercentage.
  • VWS heeft aangegeven dat er geen korting is afgesproken voor de extramurale behandeling.

In de begrotingsafspraken is ook € 100 miljoen extra beschikbaar gesteld voor intramurale dagbesteding. Aangezien dit een correctie betreft voor ZZP cliënten die dagbesteding bij een andere aanbieder afnemen, heeft dit geen gevolgen voor de aannames en berekeningen in de factsheet.

Noot van de redactie: de meest recente factsheet over budgetontwikkelingen in de gehandicaptenzorg vindt u hier.

Deze pagina is een onderdeel van