Nieuws

Nieuwe update factsheet impactanalyse kabinetsbeleid voor gehandicaptensector

24 februari 2014

De VGN heeft de impactanalyse van het kabinetsbeleid langdurige zorg voor de gehandicaptensector wederom aangepast aan de laatste ontwikkelingen. De impactanalyse geeft de gevolgen voor de gehandicaptensector weer, maar biedt instellingen ook de mogelijkheid om de gevolgen voor de eigen organisatie door te rekenen.

Na het verschijnen van update 2 bleek dat zowel de groeiruimte in de Wet langdurige zorg (Wlz) als in de Wmo en Jeugdwet wordt beperkt in 2015 en 2016. De VGN had dit alleen voor de Wlz doorgerekend. Daarnaast zijn er in de tekst enige verduidelijkingen aangebracht. 

Eerdere versies van de impactanalyse zijn verschenen in december 2013 en in januari 2014.

De impact van alle maatregelen is dat er voor de gehandicaptensector € 989 miljoen minder beschikbaar is dan zonder maatregelen het geval zou zijn.

Noot van de redactie: de meest recente factsheet over budgetontwikkelingen in de gehandicaptenzorg vindt u hier.

Deze pagina is een onderdeel van: