Nieuws

VGN Factsheet Budgetontwikkeling langdurige zorg voor de gehandicaptensector

20 juli 2015

De VGN heeft een nieuwe factsheet opgesteld over de ontwikkeling van het macro budget in de langdurige zorg voor de gehandicaptensector. Deze factsheet is een vervolg op de impactanalyses van de stelselwijzigingen die de VGN in 2014 heeft gemaakt. In de huidige factsheet zijn de meest recente inzichten in de budgetontwikkeling verwerkt. Ook zijn ook de ontwikkelingen uit de meicirculaire voor het gemeentefonds en de Kader­brief contracteerruimte Wlz 2016 meegenomen. De eindversie van de factsheet is, net als onze voorgaande impactanalyses, weer aan de rekenmeesters van het departement voorgelegd en accuraat bevonden.

wlz

Aanpassingen

Het belangrijkste nieuws ten opzichte van de vorige VGN impactanalyse is dat het verwachte kortingspercentage Wlz voor 2017 is verlaagd van 5% naar 3%. Verklaring hiervoor is de hogere grondslag in de Wlz waarover de ingeboekte € 500 miljoen wordt gekort. De Wlz kent immers een grotere omvang dan waarmee ten tijde van het regeerakkoord is gerekend, onder meer vanwege onze succesvolle lobby om de ZZP’s VG3 en VG4 in de Wlz te houden. Dit kortingspercentage betreft de korting over de regio­ruimtes 2017. Nog niet bekend is of dit ook zal worden vertaald in een overeenkomstige verlaging van de NZa maximumtarieven, maar dat ligt wel voor de hand. Een andere variant is dat VWS voor 2017 alleen de regioruimte verlaagt en dat zorgkantoren (nog) verder gaan korten op de maximumtarieven en/of minder volume gaan inkopen. Wat we al wel weten is dat de verlaging van de Wlz-maximumtarieven, die in 2015 en 2016 1% bedroeg, in 2017 uit zal komen op 1,25%. Ten opzichte van 2016 dus een extra korting van 0,25%. Deze is aanvullend ten opzichte van de eerder genoemde 3%.

Daarnaast is in deze factsheet de aanname rond extramuralisering van VG3 aangepast en zijn de groeimiddelen in het gemeentelijk domein vastgesteld.

Macro budget en kortingen bij de inkoop

De VGN factsheet heeft, evenals de voorgaande versies, betrekking op de macro beschikbare bedragen voor zorgkantoren en gemeenten (en soms ook op maximumtarieven). Deze inkopende partijen kunnen door middel van hun inkoopgedrag een eigen vertaling geven aan de kortingen en demogroei. In de VGN monitor Sociaal Domein en in ons jaarlijkse onderzoek Wlz zorgcon­trac­tering wordt zichtbaar dat dit helaas nogal eens leidt tot extra kortingen.
De VGN blijft op landelijk niveau bij politiek en staats­secretaris onder de aandacht brengen dat de gehandicaptenzorg met een gemiddelde korting op bijvoorbeeld de VG-ZZP’s van bijna 4% in 2015 al veel heeft ingeleverd.  

Deze pagina is een onderdeel van: