Nieuws

Update impactanalyse kabinetsbeleid langdurige zorg voor gehandicaptensector juli 2014

15 juli 2014

De VGN heeft de impactanalyse van de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de gehandicaptensector opnieuw bijgesteld. Deze impactanalyse bevat een aanpassing voor het kortingspercentage in de Wmo. Met het verschijnen van de meicirculaire is namelijk gebleken dat de eerder aangegeven korting op de Wmo in 2015 en 2016 door VWS te rooskleurig was ingeschat.

WMO en getekende poppetjes op groene achtergrond

De korting voor extramurale begeleiding, dagbesteding, vervoer en kortdurend verblijf in de Wmo voor 2015 is bijgesteld van 6% naar 11%. Voor 2016 en 2017 zijn geen harde gegevens beschikbaar. In het regeerakkoord en aanvullende akkoorden zijn bedragen afgesproken en door allerlei verschuivingen is alleen een inschatting te maken van de kortingspercentages. Voor 2016 schatten we een korting van rond de 15% en voor 2017 van ongeveer 20%.

U vindt de impactanalyse in de bijlage.

Noot: de meest recente factsheet over budgetontwikkelingen in de gehandicaptensector vindt u hier. 

Deze pagina is een onderdeel van: