Nieuws

Vernieuwde impactanalyse gevolgen kabinetsbeleid voor gehandicaptensector

15 december 2013

Wat zijn de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de gehandicaptensector? De VGN maakt dit inzichtelijk in de nieuwe impactanalyse. Organisaties in de gehandicaptenzorg kunnen met de analyse ook de gevolgen voor hun instelling doorrekenen.

In juni 2013 is een eerste impactanalyse gemaakt. Inmiddels is meer informatie over de uitwerking van de plannen bekend geworden en zijn wijzigingen van beleid aangekondigd. Hierdoor was een update gewenst. Nieuwe informatie zal leiden tot een volgende versie.
Wijzigingen

De volgende uitwerkingen en wijzigingen zijn verwerkt in de impactanalyse:

  • Persoonlijke verzorging voor cliënten met een LG grondslag naar de Zvw.
  • Extramurale behandeling VG vanaf 18 jaar, LG en ZG op termijn naar de Zvw (eerst als subsidie onder de Wet Langdurige Zorg).
  • De LVG pakketten voor jongeren vanaf 18 jaar lopen door in de Jeugdwet met een korting gelijk aan de korting in de Jeugdwet.
  • De korting voor begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en vervoer in de Jeugdwet krijgt een extra decentralisatiekorting van 10% boven op de reguliere korting in de Jeugdwet.
  • Extra korting op de contracteerruimte (AWBZ breed) vanaf 2015.

Door deze aanpassingen loopt de totale korting op het budget van de gehandicaptenzorg op tot €970 miljoen. De VGN heeft al eerder aangegeven de extra decentralisatiekorting in de jeugdzorg onacceptabel te vinden. We beraden ons nog op de eventuele andere acties naar aanleiding van deze aangepaste analyse.

Deze pagina is een onderdeel van: