Nieuws

Kabinet pikt bezwaren extramuraliseren zorgzwaartepakketten op

28 september 2012

Het kabinet neemt meer tijd om de plannen rond het extramuraliseren van de zorgzwaartepakketten VG 3, LVG 1 en 2 uit te werken. Dat betekent dat nieuwe cliënten met zo'n zorgzwaartepakket na 1 januari 2013 nog gewoon recht op zorg in een instelling hebben. De VGN is opgelucht en ziet dat al haar inspanningen de afgelopen periode niet voor niets zijn geweest.

Vanaf 1 januari 2013 worden wel de lichte zorgzwaartepakketten geëxtramuraliseerd. Voor de gehandicaptenzorg gaat het daarbij om de pakketten VG 1 en 2. Deze maatregel vloeit voort uit het Begrotingsakkoord 2013 en beoogt dat nieuwe cliënten met zo'n zorgzwaartepakket met ingang van 1 januari 2013 de benodigde zorg in hun eigen huis zullen ontvangen. Een goedkopere vorm van zorg, omdat er geen verblijf is inbegrepen.

In hetzelfde Begrotingsakkoord werd ook aangekondigd dat de zorgzwaartepakketten VG 3 en LVG 1 en 2 zouden worden geëxtramuraliseerd. Iets waar de VGN, maar ook andere belangenorganisaties een stokje voor hebben gestoken. En met succes, zo blijkt nu.

Bezwaren extramuraliseren ZZP VG 3, LVG 1 en 2
Ons bezwaar tegen het extramuraliseren van ZZP VG 3 richt zich op de verblijfssetting (in een instelling) die voor een groot deel van de cliënten met zo'n pakket onontbeerlijk is. Zonder toezicht raken ze het spoor bijster en zonder hulp bij bijvoorbeeld toiletgang vervuilen ze. Toezicht die ze thuis niet continu hebben.

Bij cliënten met een ZZP LVG 1 en 2 is vaak sprake van ernstige gedragsproblematiek en/of een risicovolle gezinssituatie, waardoor ze juist op een behandeling in een instelling zijn aangewezen. Daarbij geldt dat een ZZP LVG 1 wordt gebruikt om jongeren na een fase van intensieve behandeling te ondersteunen bij hun overgang naar begeleid zelfstandig wonen. De jongeren krijgen kamertraining in een appartement of groepswoning van de instelling. Daarbij is 24-uurs toezicht noodzakelijk en de jongere heeft ook geen inkomen voor het bekostigen van eigen woonruimte.

De VGN is opgelucht dat cliënten met een ZZP VG 3, ZZP LVG 1 en ZZP LVG 2 (nu nog) niet te maken krijgen met de maatregel. We hebben de politiek de afgelopen tijd al veelvuldig gewezen op onze bezwaren. En met de extra tijd die ons nu gegeven is, zullen we dat opnieuw doen.
 
Extramuraliseren zzp's ook in andere sectoren
De tendens van het extramuraliseren van zorgzwaartepakketten geldt niet alleen in de gehandicaptenzorg. Ook de verpleging en verzorging en geestelijke gezondheidszorg hebben te maken met deze bezuinigingsmaatregel. Ook hier geldt dat de zorgzwaartepakketten VV 1 en VV 2 (sector verpleging en verzorging) en GGZ 1 en GGZ 2 (geestelijke gezondheidszorg) per 1 januari 2013 worden geëxtramuraliseerd.
Dit is op verzoek van de Tweede Kamer in nauw overleg met de sector besproken.

Ook voor de andere sectoren geldt dat het kabinet meer tijd neemt voor de uitwerking van de plannen rond het extramuraliseren van de zorgzwaartepakketten 3 (VV 3 en GGZ 3), net als in de gehandicaptenzorg. Het kabinet wil met de betrokken partijen tot een verantwoorde uitvoering komen. Op die manier houdt het kabinet rekening met zowel het brede draagvlak voor de maatregel als met de kwetsbaarheid van bepaalde groepen, zo schrijft ze in een persbericht.

Deze pagina is een onderdeel van: