Nieuws

Factsheet familiegroepsplan opgesteld

12 februari 2015

In de Jeugdwet is vastgelegd dat ouders/gezinnen de mogelijkheid hebben om samen met familie, vrienden en anderen die tot de sociale omgeving van de jeugdige behoren een familiegroepsplan op te stellen. Het familiegroepsplan is daarmee een belangrijk instrument in de Jeugdwet om de eigen kracht van gezinnen te versterken.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in samenwerking met de ministeries van VWS en Veiligheid & Justitie eerst een consultatieversie van de factsheet opgesteld. Aan de hand van de ontvangen reacties (vanuit cliëntenorganisaties, organisaties die gespecialiseerd zijn in het coördineren van familiegroepsplannen en gemeenten) is een definitieve versie gemaakt. Tegelijk is duidelijk geworden dat de factsheet ook de komende tijd nog zal worden aangevuld met ervaringen uit de praktijk over de inzet van het familiegroepsplan. Het is ‘work in progress’.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: