Nieuws

Factsheet 'Gevolgen stelselwijzigingen op vastgoedbeleid'

08 juli 2014

Mensen met een lichte zorgvraag kunnen vanaf 2015 niet meer met verblijf gaan wonen in een instelling. Dit heeft grote (financiële) gevolgen voor instellingen in de gehandicaptenzorg. Dat geldt onder andere voor het vastgoed, want globaal gaat er ongeveer 15% van het instellingsbudget op aan vastgoed. In deze factsheet geeft de VGN handvatten aan bestuurders, Wmo-projectleiders en zorgmanagers hoe zij hun vastgoedbeleid hierop kunnen aanpassen.

U vindt het factsheet 'Gevolgen stelselwijzigingen op vastgoedbeleid' in de bijlage. De VGN gaat in op de vragen 'Welke gevolgen hebben de stelselwijzigingen voor uw vastgoed?', 'Wat kunt u eraan doen?' en 'Welke regionale aspecten spelen een rol voor uw vastgoedbeleid?'