Nieuws

Nieuwe factsheet financiële kengetallen over vastgoed

23 februari 2017

De VGN heeft de factsheet met financiële kengetallen over vastgoed geactualiseerd (peildatum ultimo 2015). Tien tot twintig procent van de financiële middelen van een instelling heeft betrekking op het vastgoed. De cijfers laten zien dat de sector er financieel redelijk goed voor staat. Met het oog op de toekomst is dat verklaarbaar. Veel instellingen hebben in de afgelopen jaren nl. bewust met innovatief beleid voorgesorteerd en geanticipeerd op kortingen die zouden komen, maar die de overheid inmiddels heeft geschrapt. 

Er worden regelmatig financiële overzichten gepubliceerd, waaronder cijfers over het vastgoed in de zorgsector, waarbij elke publicerende organisatie haar eigen accenten legt. Onze factsheet kenmerkt zich door de rubricering van kengetallen die in één oogopslag laten zien hoe de sector er financieel voor staat. De eerste versie (november 2015, peildatum ultimo 2014) hebben we nu geactualiseerd op basis van de gegevens ultimo 2015. De gegevens zijn afkomstig uit het openbare DigiMV en zijn geaggregeerd tot een landelijk beeld. Voor verdieping van deze gegevens is een tweede bijlage toegevoegd.

Begin 2017 is duidelijk dat uit de cijfers ultimo 2015 een daling van de omzet zichtbaar is van ca. 0,2 miljard, terwijl bij ongewijzigd beleid alleen al op basis van indexatie er een stijging zou zijn geweest van ongeveer dit bedrag. We kunnen dus concluderen dat de wijzigingen die in 2015 zijn doorgevoerd in het eerste jaar een nadelig effect hebben gehad van ca. 0,4 miljard.

Omdat de cijfers naar landelijk niveau zijn geaggregeerd, zeggen deze gegevens niets over de financiële positie van individuele instellingen. Per instelling zal het beeld gunstiger of ongunstiger zijn. Een instelling kan desgewenst aan de hand van de factsheet wel de eigen financiële positie spiegelen aan het landelijk gemiddelde en eventueel vaststellen waarom er bijvoorbeeld sprake is van afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde.

De beide factsheets treft u aan in de bijlagen.

Voor verdere informatie: Frits Mul (fmul@vgn.nl)

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: