Nieuws

Financiële kengetallen vastgoed gehandicaptenzorg

27 september 2019

In september 2019 heeft de VGN opnieuw een factsheet laten maken met financiële gegevens van de sector, gerelateerd aan vastgoed. We krijgen regelmatig de vraag naar een kort en bondig en actueel overzicht van cijfers van de sector. Deze nieuwe factsheet laat zien dat de omzet van de instellingen die alleen (of voornamelijk) gehandicaptenzorg leveren, in 2018 zo’n € 8,6 miljard bedroeg met een positief saldo eind 2018 van zo’n € 153 miljoen (1,8%). We schatten in dat het vastgoedresultaat over 2018 op ca. 2-3% van de omzet ligt (dus rond de € 200 miljoen).

abonnementstariefwmo

Factsheet

Er worden regelmatig financiële overzichten gepubliceerd, waaronder cijfers over het vastgoed in de zorgsector, waarbij elke publicerende organisatie haar eigen accenten legt. Onze factsheet kenmerkt zich door de rubricering van kengetallen die in één oogopslag laten zien hoe de sector er financieel voor staat. De factsheet is gebaseerd op de cijfers van de VGN leden over 2018, voor zover beschikbaar eind juli 2019. De vorige versie (februari 2017) hebben we geactualiseerd op basis van de gegevens ultimo 2015. De gegevens zijn afkomstig uit het openbare DigiMV en zijn geaggregeerd tot een landelijk beeld. Voor verdieping van deze gegevens is een tweede bijlage toegevoegd. De cijfers daarin bevatten nauwkeuriger tabellen, met de volgende indeling:

  • een specificatie van de instellingen die louter gehandicaptenzorg leveren;
  • een specificatie van de ‘gemengde instellingen’;
  • een opsplitsing in drie klassen van de instellingen met specifiek gehandicaptenzorg (omzet < 50 miljoen, 50 – 150 miljoen en > 150 miljoen).

Op de pagina’s 3, 4 en 5 geven we een duiding van de cijfers: wat betekent dit voor de sector. Het betreft gemiddelden en zegt dus niks over individuele instellingen. Het positieve resultaat van 1.8% is dus ook een gemiddelde, terwijl er ook een toenemend aantal instellingen is dat in de rode cijfers belandt. In 2018 waren er 30 lidinstellingen (inclusief de gemengde instellingen) die, gemeten over de afgelopen 2 jaar, per saldo verlies hebben gemaakt.

De boekwaarde van de vaste activa bedroeg in 2018 €4.4 miljard. Er ligt nog een forse investeringsopgave, mee ook in het kader van de noodzakelijke duurzaamheidsmaatregelen. De eisen die in het kader van duurzaamheid aan gebouwen worden gesteld, nemen echter sneller toe dan de vergoeding die in het tarief wordt opgenomen. Als we dat combineren met de toenemende krapte op de bouwmarkt én met het risico van onderhandelbare tarieven, dan komt er dus steeds meer spanning op de businesscases voor nieuwe investeringen.

De factsheet en de bijlage voegen we hieronder toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: