Nieuws

Factsheet kerngegevens gehandicaptenzorg 2007-2010

13 februari 2012

In Nederland maken in 2010 ongeveer 153.000 mensen gebruik van gehandicaptenzorg. Het gaat om mensen met een zintuiglijke, een lichamelijke en/of een verstandelijke handicap. Dit staat in het factsheet 'Kerngegevens gehandicaptenzorg 2007-2010' dat de VGN heeft gepubliceerd.

Na jaren van gestage groei neemt het aantal cliënten in de gehandicaptenzorg sinds 2009 licht af. Deze afname komt geheel voor rekening van extramurale cliënten. Overheidsmaatregelen om de toegang tot de AWBZ te beperken, zijn een oorzaak van deze afname. De groei van het aantal intramurale cliënten is al enige jaren constant met ongeveer 4% per jaar.

Medewerkers
De gehandicaptensector slaagt er in om de groeiende zorgvraag te beantwoorden met voldoende en adequaat gekwalificeerde medewerkers. Dit doen we onder meer door forse investeringen in opleidingen. Hiermee behouden we bestaande medewerkers voor de zorg en stromen voldoende nieuwe medewerkers in.

Inkomsten
De toename van de zorgvraag en de jaarlijkse tariefswijzigingen zorgen ervoor dat de inkomsten van gehandicaptenzorginstellingen jaarlijks met ongeveer 7% stijgen. Hiermee loopt de groei van de gehandicaptenzorg in de pas met die in de gehele Nederlandse gezondheidszorg.