Nieuws

Feiten en cijfers gehandicaptenzorg 2007-2012

17 februari 2014

In Nederland maken in 2012 ongeveer 195.000 mensen gebruik van gehandicaptenzorg. Het gaat om mensen met een zintuiglijke, een lichamelijke en/of een verstandelijke handicap. Dit staat in het factsheet 'Feiten en cijfers gehandicaptenzorg 2007-2012' dat de VGN heeft gepubliceerd.

Het aantal cliënten met een beperking dat in een instelling woont, is de laatste vijf jaar licht gestegen met een kleine 3% per jaar. De groep cliënten die thuis zorg ontvangt, groeit weer licht na een aantal jaren van daling. Dit heeft te maken met maatregelen van het kabinet, waardoor mensen met een lichte hulpvraag minder snel in aanmerking komen voor zorg met verblijf uit de AWBZ.

Groei aantal medewerkers
De gehandicaptensector slaagt er in om de groeiende zorgvraag te beantwoorden met voldoende en adequaat gekwalificeerde medewerkers. Dit doen we onder meer door forse investeringen in opleidingen. Hiermee behouden we bestaande medewerkers voor de zorg en stromen voldoende nieuwe medewerkers in.

Opleidingen
De VGN investeert fors in het opleiden van mbo- en hbo-studenten. Het succes van deze investering is terug te vinden in de groei van het aantal leerlingen en het op peil blijven van de uitstroom naar de gehandicaptenzorg.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: