Nieuws

FAQ Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg

26 april 2016

Tijdens de twee ledenbijeenkomsten (in februari en maart) over de Wkkgz zijn veel vragen gesteld over de Wkkgz. Deze zijn in bijgaande FAQ opgenomen.

Deze FAQ zal twee keer per jaar (in juni en december) worden aangevuld met nieuwe vragen als die zich voordoen. U kunt uw vragen altijd neerleggen bij de VGN (mdelwig@vgn.nl).

Marijke Delwig
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marijke Delwig

Deze pagina is een onderdeel van: