Nieuws

Februarinummer Markant: Begeleiders aan zet

10 februari 2015

Begeleiders in de gehandicaptensector moeten meer gaan werken vanuit wederkerigheid en minder als ‘sturende dienstverlener’. Het coördineren van een netwerk van familie en vrienden wordt een belangrijke taak. Dat blijkt uit een achtergrondartikel over begeleiders van de toekomst in het februarinummer van Markant.

De hervorming van de langdurige zorg heeft gevolgen voor de manier waarop medewerkers in de gehandicaptensector hun beroep uitoefenen. Vooruitlopend op de Kennismarkt 2015, die hierover gaat, sprak Markant met deskundigen en begeleiders zelf.

‘We hebben studenten altijd opgeleid met het idee: jij hebt ergens verstand van. Nu moeten ze die expertise een beetje loslaten’, zegt lector Martine Noordegraaf van de Christelijke Hogeschool Ede. ‘Begeleiders moeten de tijd durven nemen om een netwerk in kaart te brengen, en ook op zo’n netwerk durven vertrouwen.’ 

Beeldbellen
Een belangrijke verandering is ook het gebruik van digitale ondersteuning, zoals beeldbellen. Philadelphia ontwikkelde een eigen vorm, DigiContact, die wordt gecombineerd met ontmoetingsplaatsen in de wijk, cursussen voor cliënten, en ambulante begeleiding thuis. ‘Als iemand ergens tegenop ziet, hebben we gewoon even contact op de momenten dat een cliënt dat wil’, zegt beleidsmedewerker Jeroen Zomerplaag van Philadelphia.

‘Wij zijn altijd al bezig geweest met het netwerk van mensen’, relativeert Khadija Hamzaoui’, begeleider bij Amarant. Ze verwacht dat er ‘mooie dingen’ uit de transitie komen, maar vindt wel dat er een plan B moet zijn: ‘Daar denkt de politiek nog te weinig over na. Een netwerk kan niet alles doen, je hebt nu eenmaal ook mensen met verstand van autisme of een licht verstandelijke beperking nodig. Juist als je het aan de buitenkant niet kunt zien.’ 

Kennismarkt 2015
De Kennismarkt 2015 heeft als thema ‘Succesvolle beroepsuitoefening na de transities’. Ze wordt gehouden op 6 maart in de School voor de Toekomst, Willem I college in Den Bosch.

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning

Deze pagina is een onderdeel van: