Nieuws

Fragmenten uit eerder ingediende meldingen

24 juli 2014

Lidinstellingen die nog twijfelen of ze een melding indienen, kunnen hieronder een indruk krijgen van de reacties die inmiddels via het meldpunt zijn ingediend.

Categorie Wmo zorginkoop

“Kortingspercentages die wij krijgen opgelegd van de gemeenten Drechtsteden, Apeldoorn, Arnhem, Haarlem en de regio-gemeenten in Twente lopen op tot boven de 25 procent.”

“Onredelijke kortingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch en gemeenten in de regio Noordoost-Brabant zijn gebaseerd op de Vektis-database. Dit roept veel vragen op en het is onrealistisch.”

Categorie Jeugd

“Wij maken ons zorgen over kinderen met een ZZP VG4 indicatie of hoger, die wellicht onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen. Terwijl gemeenten specialistische dure zorg niet kunnen leveren...”

“De gemeente Den Haag liet ons weten dat voor volwassenen een deel van de logeerkosten uit de ZVW moet worden betaald. Dat gaat veel bureaucratisch gedoe opleveren en het confronteert de aanbieder met allerlei logistieke problemen.”

Categorie Overig

“Over de BTW-kwestie moet helderheid komen. Gemeenten onttrekken zich aan verantwoordelijkheid en stellen ons vragen die tot BTW-plicht leiden. Zoals het detacheren van medewerkers naar sociale teams. Die dan ook nog een eigen ondersteunend apparaat gaan inkopen.”

“Op het gebied van vervoer lijkt de gemeente met wie wij willen samenwerken elk gevoel voor proportie te hebben verloren. De dooddoener dat vervoer niet per se met (taxi)busvoertuigen hoeft te worden uitgevoerd is sprekend.  Overigens: een niet-onderhandelbaar tarief voor vervoer van een rolstoeler is 20,35 euro per dag…”

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven