Nieuws van leden

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Elver krijgt nieuwe eigenaar

07 januari 2020

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) van Elver in Nieuw-Wehl draagt per 1 januari 2020 haar activiteiten over. Nieuwe partner is Centrum voor Tandzorg uit ’s-Hertogenbosch.

Tandarts

Reden voor de overdracht is dat daardoor een samenwerkingsverband ontstaat van meerdere centra voor bijzondere tandheelkunde waardoor er een betere borging is van de continuïteit. Het kunnen delen van kennis en expertise is een ander belangrijk voordeel. Afgesproken is dat het CBT op de huidige plek in Nieuw-Wehl haar praktijk blijft houden. Het huidige telefoonnummer en e-mailadres blijft voorlopig nog in gebruik. Daarnaast is er ook nog een nieuw mailadres cbtelver@centrumtandzorg.nl en telefoonnummer 0314 75 58 00. Deze overdracht is in de laatste maanden in een stroomversnelling gekomen toen duidelijk werd dat de huidige werkvorm van het CBT, waar tandartsen werkzaam zijn als Zelfstandige tandarts (ZZP) niet meer mogelijk is per 1 januari 2020 door veranderingen in wet en regelgeving Voor de cliënten verandert er niets. De lopende afspraken blijven gehandhaafd en ook de bekende gezichten blijven. De nauwe samenwerking tussen het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde en de Behandeldienst van Elver zal ook blijven bestaan

De nieuwe partner

Centrum voor Tandzorg (www.centrumtandzorg.nl) is een Stichting, gevestigd in ’s-Hertogenbosch, met als doelstelling het bevorderen van tandheelkundige zorg voor kwetsbare groepen. Centrum voor Tandzorg is actief bij diverse instellingen voor gehandicaptenzorg, en verpleeghuizen in Noord Brabant en oost Gelderland. Ook beschikt Centrum voor Tandzorg al over Centra Bijzondere Tandheelkunde(CBT) in Rosmalen, Nijmegen (De Winckelsteegh) en Arnhem (Klimmendaal).

Verwijzing nodig

Een CBT is een tweedelijns zorgvoorziening. Cliënten worden verwezen door hun eigen tandarts, de huisarts of medisch specialist als behandeling in een algemene praktijk niet mogelijk is. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat de tandheelkundige vraag te complex is of omdat de cliënt kwetsbaar is. Het CBT Centrum voor Tandzorg locatie Elver richt zich vooral op deze laatste doelgroep en dan met name op kinderen, extreem angstige volwassenen, mensen met een beperking en ouderen met een complexe zorgvraag. Binnen de bijzondere tandheelkunde werken tandartsen met speciale affiniteit en opleiding om deze cliënten te kunnen behandelen. Er is meer tijd zodat de behandeling kan worden aangepast aan de situatie van de cliënt. Als daar inhoudelijke redenen voor zijn is ook behandeling onder volledige narcose mogelijk. CBT Centrum voor Tandzorg, locatie Elver heeft een regionale functie.

Deze pagina is een onderdeel van: