Nieuws

Functionaris voor de gegevensbescherming vanaf 1 januari 2018 verplicht

13 december 2017

Het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders treedt op 1 januari 2018 in werking (hierna: het Besluit). Dit betekent dat instellingen die onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz) vallen én op grote schaal gegevens verwerken, op 1 januari 2018 een functionaris voor de gegevensbescherming verplicht moeten aanstellen.

gegevensbescherming

Afgelopen zomer informeerden wij u al over het conceptbesluit en de te verwachten inwerkingtreding op 1 januari 2018. In het conceptbesluit werd de verplichting tot het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming beperkt tot instellingen (die onder de Wkkgz vallen) die zijn aangesloten op een elektronisch uitwisselingsysteem. Dit is nu veranderd.

In relatie tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De verplichting tot het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming geldt vanaf 25 mei 2018 op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming voor zorgaanbieders die op grote schaal gezondheidsgegevens verwerken. 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mr. L. (Lilly) Wijnbergen via lwijnbergen@vgn.nl

 

 

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van: