Nieuws

Geactualiseerd spoorboekje transitie jeugdzorg beschikbaar

13 mei 2013

Er is een nieuwe, geupdate versie beschikbaar van het spoorboekje dat het Transitiebureau Jeugd heeft ontwikkeld voor gemeenten. Het spoorboekje is een stappenplan over alle zaken die gemeenten geregeld moeten hebben om op 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp over te nemen. 

Het volgt in logische volgorde alle stappen in het transitieproces, zoals: 

  • Welke strategische keuzes moet de gemeente maken?
  • Hoe gaat de gemeente de gemaakte keuzes organisatorisch invullen?
  • Tenslotte: hoe gaat de gemeente de gemaakte keuzes in de praktijk uitvoeren?

Spoorboekje
De eerste versie verscheen in september 2012, deze nieuwe versie in april 2013. Het spoorboekje is een uitgave van het Transitiebureau Jeugd, een samenwerkingsverband tussen VWS, VenJ en de VNG. De eerste versie verscheen in september 2012, deze nieuwe versie in april 2013.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen