Nieuws

Geen cijfers over opbrengsten van mensen met een beperking

27 november 2012

Er zijn geen cijfers over wat mensen met een beperking bijdragen aan de samenleving. Als mensen met een beperking onderwerp van gesprek zijn, dan gaat het meestal over wat ze de samenleving kosten. Dat staat in Markant nummer 10 van december 2012.

De maatschappelijke betekenis van mensen met een beperking is nauwelijks onderwerp van gesprek. Wel wordt er vaak gesproken over de uitgaven aan mensen met een beperking en de wens om daarop te bezuinigen. Het decembernummer van Markant is helemaal gewijd aan hoe mensen met een beperking hun talenten verzilveren.

Joost Nauta is, ondanks zijn spierziekte, een succesvol ondernemer. Met zijn thuiszorgorganisatie Joost Zorgt heeft hij een gezond bedrijf neer gezet. ‘Het zou jammer zijn als ik alleen maar veel kost’, zegt hij. Maar niet iedereen is in staat om een geldelijke bijdrage te leveren. Als mensen met een beperking de kans krijgen om op hun eigen manier hun talent te gebruiken, kan dat ook een positief effect hebben op de mensen uit hun omgeving. ‘Het contact met hen verrijkt je’, vertellen degenen die werken met mensen met een beperking.

Lees hier het interview met Joost in het decembernummer van Markant.

Bijzonder Welkom

In Nederland zijn er vele bijzondere bedrijven waar mensen met een beperking werken. Bedrijfjes op het gebied van horeca, kunst, winkels, (kinder)-boerderijen, vrije tijd en dienstverlening waar mensen met een beperking u graag verwelkomen. Ga voor een overzicht naar www.bijzonderwelkom.nl.