Nieuws

Gehandicaptensector start VGN Academie

19 januari 2018

Organisaties in de gehandicaptenzorg hebben de handen ineen geslagen om samen digitale leerpakketten te ontwikkelen voor hun medewerkers, vrijwilligers en verwanten. Dinsdag 16 januari hebben ze hiervoor de ‘VGN Academie’ opgericht, waaraan 27 organisaties* deelnemen. De komende twee jaar gaan zij leerpakketten ontwikkelen die ieder voor zich kan inpassen in het eigen leeraanbod. VGN-directeur Frank Bluiminck: ‘Door deze samenwerking delen organisaties hun kennis en besparen ze zorggeld!’

Medewerkers in de gehandicaptenzorg hebben, ongeacht de organisatie waarvoor ze werken, voor veel onderwerpen ongeveer dezelfde kennis nodig. In de VGN Academie worden leerpakketten ontwikkeld uit een budget dat door de samenwerkende organisaties wordt samengebracht. Zo krijgen de organisaties voor een veel lagere prijs leertrajecten dan dat ze die ieder voor zich laten ontwikkelen.

Kennis die direct beschikbaar is

De komende twee jaar worden er leerpakketten ontwikkeld over onder andere psychiatrie, licht verstandelijke beperking en ouder wordende cliënten. ‘We ontwikkelen pakketten in een vorm die goed aansluit bij hoe mensen op de werkvloer het beste leren. Medewerkers nemen steeds vaker de regie over hun eigen leerproces. En dat gebeurt veelal tijdens het werk en in de teams. Dagenlange trainingen of zelfs een urenlange e-learning passen daar niet meer bij’, aldus Cees van der Lee, bestuurder van Stichting OpleidingsErkenningen Care (SOEC). SOEC beoordeelt bij- en nascholingstrajecten in de care en verstrekt erkenningen als de trajecten aan de eisen voldoen.

Video, webinar, praktijkopdrachten

De leerpakketten die in de VGN Academie worden ontwikkeld bestaan onder andere uit een korte e-learning, video, webinar etc., afgewisseld met praktijkopdrachten en werkvormen. De samenwerking in de VGN Academie duurt twee jaar, maar partijen hebben de intentie uitgesproken om de samenwerking ook na die twee jaar voort te zetten.

*Aan de VGN Academie nemen de volgende organisaties deel: Abrona, Alliade, Amerpoort, ASVZ, Cello, Cordaan, Cosis, De Driestroom, de Trans, De Zijlen, Dichterbij, Esdégé-Reigersdaal, Gemiva-SVG Groep, de Hartekamp Groep, ’s Heeren Loo, Humanitas, Ipse de Bruggen, Leekerweide, Lunetzorg, Middin, Philadelphia, Pluryn, Reinaerde, Sherpa, Siza, Triade en Vanboeijen.

Meer informatie over de VGN Academie? Neem dan contact op met Paul Westmeijer, projectmanager van de VGN Academie, paul@westmeijer.nl of 06-5118 3773.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: