Nieuws

Gehandicaptensector steunt aanpak verward gedrag

24 mei 2017

Veel mensen met verward gedrag hebben een verstandelijke beperking. Voor de aanpak van de problemen rond deze groep mensen - die vaak in het nieuws is - is het belangrijk dat de beperking wordt herkend. Markant besteedt in een reportage aandacht aan de inbreng door de gehandicaptensector.

Wat in de praktijk vaak mis gaat, wordt duidelijk uit het verhaal van ervaringsdeskundige Ans Broelman. Op haar scooter was ze op weg naar een van haar kinderen, die ziek was. Ze stuitte onderweg op een verkeerscontrole en bleek zonder verzekeringsplaatje te rijden. ‘Ik wist helemaal niet dat dat moest’, zegt ze. De situatie leidde ertoe dat de scooter in beslag werd genomen, Ans in een politiecel belandde, en haar gedrag werd aangeduid als ‘verward’.

Schakelteam

Ze deed haar verhaal aan het Schakelteam dat in opdracht van de overheid sleutelt aan een goed werkende aanpak. ‘Aanvankelijk waren we vooral georiënteerd op de psychiatrie’, erkent voorzitter Onno Hoes. ‘Ik ben me er nooit van bewust geweest, dat een groot deel van de mensen met verward gedrag een verstandelijke beperking kan hebben.’ 

29 procent

Uit analyses van kwetsbare groepen, zoals gedetineerden en zorgmijders, blijkt volgens Hoes steeds meer dat veel van hen een verstandelijke beperking hebben. Het Erasmus MC komt op 29 procent in een onderzoek onder dak- en thuislozen, het Leger des Heils op veertig procent. Straatdokter Michiel Vermaak uit Rotterdam signaleert bij dertig procent een verstandelijke beperking. ‘Pas als je de signalen herkent, kun je de juiste benadering kiezen’, zegt hij.

Rust creëren

Daar is Gertrude van den Brink, bestuurder van zorgorganisatie Middin en lid van het Schakelteam, het mee eens: ‘Je niet van de wijs laten brengen als iemand uit zijn dak gaat, maar ervoor zorgen dat de rust terugkeert. Dat is onze specialiteit.’ Bij de politie komen jaarlijks 75.000 meldingen binnen over verwarde mensen.

foto Martine Sprangers

Johan de Koning
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan de Koning