Nieuws

Gehandicaptenzorg en verslavingszorg komen nader tot elkaar

19 augustus 2013

Een verbetertraject om de verslavingshulp aan mensen met een licht verstandelijke beperking te verbeteren, heeft z'n vruchten afgeworpen. Directeuren en bestuurders uit beide sectoren gaan samen een document opstellen om de inhoud en organisatie van preventieve zorg aan deze doelgroep uiteen te zetten.

Van januari 2012 tot mei 2013 werkten zo'n veertig organisaties voor gehandicaptenzorg aan het verbeterproject mee. Negen van hen startten een intensief verbetertraject. Dit leidde daadwerkelijk tot meer kennis bij medewerkers over zorg rondom alcohol en drugsgebruik en tot meer samenwerking met de verslavingszorg.

Toolkit van het Trimbos-instituut
In totaal bezochten 195 medewerkers uit de gehandicaptenzorg het afgelopen anderhalf jaar een bijeenkomst, workshop of training over verslavingshulp aan mensen met een lichte verstandelijke beperking. Later schoven ook steeds vaker medewerkers uit de verslavingszorg bij deze bijeenkomsten aan. Het Trimbos-instituut ontwikkelde voor het project een toolkit met instrumenten en methoden op het gebied van de preventie van alcohol en drugs.

Beleidsplan
De organisaties die startten met een intensief verbetertraject stelden een projectteam samen dat op één of meerdere locaties werkte aan concrete verbeteringen. Tijdens dit traject kon een beroep worden gedaan op allerlei experts en op het Trimbos-instituut. Het merendeel van deze organisaties beschikte aan het einde van de rit over een beleidsplan met een duidelijke visie en praktische handvatten voor medewerkers.

Lees meer resultaten op de website kennispleingehandicaptensector.nl.