Nieuws

Website maakt effecten middelengebruik inzichtelijk voor LVB-jongeren

16 oktober 2012

Jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) op een laagdrempelige, beeldende manier informeren over alcohol- en cannabisgebruik. Dat is het doel van de nieuwe website bekijkhetnuchter.nl.

Juist bij jongeren en jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking leidt gebruik van alcohol en drugs sneller tot problemen in de thuissituatie, op school of op het werk en zijn de risico's op gezondheidsschade waaronder verslaving groot. De reguliere preventie en voorlichtingsactiveiten zijn echter niet geschikt voor deze doelgroep, terwijl het belang ervan groot is.


Makkelijke manier

Bekijkhetnuchter.nl geeft op een makkelijke manier - met weinig geschreven tekst en veel beelden en gesproken woord - uitleg over alcohol en het roken van hasj of wiet (blowen). Aan de hand van Steffie, een digitaal personage, krijgt de bezoeker uitleg over wat alcohol drinken en blowen met je kunnen doen. Ook kunnen bezoekers een test doen hoe ze met alcohol en blowen omgaan.

De website is ontwikkeld om jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking te informeren over en bewuster te maken van hun eigen alcohol- en cannabisgebruik. Indien nodig worden ze direct doorverwezen naar informatie, advies en hulp. Bekijkhetnuchter.nl is onderdeel van het preventieprogramma Open en Alert LVB van het Trimbos-instituut dat zich richt op mensen met een lichte verstandelijke beperking.


LVB-jongeren en alcohol-cannabisgebruik

Mensen met een licht verstandelijke beperking gebruiken net als veel andere mensen in Nederland alcohol en drugs, met name cannabis. Zij geven vaak aan dat dit gebruik helpt om 'erbij te horen'. Toch heeft middelengebruik bij hen eerder dan bij andere mensen negatieve gevolgen: de jongeren raken sneller verslaafd, ze vertonen sneller buitensporig of grenzeloos gedrag waardoor ze vaker in de problemen komen. Daarom is het zorgelijk dat reguliere interventies van de (preventieve) verslavingszorg zoals psycho-educatie, vroeginterventie bij probleemgebruik en verslavingsbehandeling deze groep mensen nauwelijks bereikt.


Open en Alert

De programma's Open en Alert en Bekijk het nuchter zijn ontwikkeld om verslavingspreventie ook voor mensen met lichte verstandelijke beperking toegankelijk te maken. Zij zijn opgenomen in de toolkit LVB en verslaving, een - voorlopig - overzicht van methoden, materialen en interventies op het gebied van preventie, behandeling en zorg in relatie tot alcohol en drugsgebruik door mensen met een lichte verstandelijke beperking. Het overzicht kwam tot stand in het kader van het Verbeterproject LVB en verslaving, onderdeel van het Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg.

Bekijkhetnuchter.nl is ontwikkeld door Stichting Steffie en het Trimbos-instituut met financiering van het Fonds Verstandelijk Gehandicapten.