Nieuws

Gehandicaptenzorgprijs 2014 naar boek ‘Spraaktaal’

26 november 2014

Het boek ‘Spraaktaal’ van Koninklijke Kentalis is de winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2014 van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). Dit boek, ontwikkeld door onderzoeker Jet Isarin, geeft uitleg over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen.

De VGN maakte dit vandaag bekend tijdens de uitreiking van de prijs, die bestaat uit een bedrag van € 7.500,- en een sculptuur van Janneke de Groot-Sweers, een kunstenares met een visuele beperking. De prijs is bestemd voor verdere implementatie en ontwikkeling.

Spraaktaal

Spraaktaal is een gids en werkboek tegelijk, bedoeld voor jongeren met een taalstoornis. Een onzichtbare handicap die hen vaak stil en onzeker maakt, terwijl ze vaak veel te vertellen hebben. Het boek biedt de jongeren informatie over taalstoornissen en de werkbladen bieden hen handvatten om te denken en praten over hun leven met een taalstoornis. Het boek is ook nuttig voor mensen die betrokken zijn bij mensen met een taalstoornis, zoals begeleiders en familie.

De jury van de Gehandicaptenzorgprijs noemt als grote kracht van het boek dat het geschreven is met de jongeren zelf. ‘Deze cocreatie vond ook al plaats tijdens het onderzoek waarop het boek is gebaseerd, wat het boek heel sterk maakt’, aldus de jury.

Waarderingsprijzen

Het dementiespel ‘Weten, vergeten en …begeleiden!’ van Arianne Uijl-Blijenberg (ASVZ), dat ook genomineerd was, won de tweede prijs. Dit spel helpt begeleiders in de gehandicaptenzorg om op een aansprekende en laagdrempelige manier om te gaan met cliënten met een verstandelijke beperking en dementie.

Drie producten ontvingen een waarderingsprijs van € 750,-: het Ik-boekje van Pameijer, de methodiek Zorg voor participatie van Koninklijke Visio en een ICT-project van SWZ Zorg.

VGN

De Gehandicaptenzorgprijs is een initiatief van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) dat dit jaar voor de vijfde keer is uitgereikt. Met de prijs wil de VGN kennisontwikkeling, kennisverspreiding en verdere professionalisering van de medewerkers  in de gehandicaptenzorg stimuleren.