Nieuws

Gehandicaptenzorgprijs nomineert dementiespel en boek over taalstoornis

02 oktober 2014

Het boek 'Spraaktaal' van Koninklijke Kentalis en het dementiespel 'Weten, vergeten en ....begeleiden' van ASVZ zijn genomineerd voor de Gehandicaptenzorgprijs 2014. Deze prijs van de VGN bekroont het beste praktijkproduct. Op woensdag 26 november maakt juryvoorzitter Sineke ten Horn bekend wie de winnaar is.

Spraaktaal is een gids met toegankelijke informatie over het wat, hoe en waarom van taalstoornissen. Het biedt jongeren en degenen die bij hen betrokken zijn handvatten voor het denken en praten over het leven met een taalstoornis en voor het benoemen en uitbuiten van mogelijkheden en talenten. Koninklijke Kentalis heeft het boek ontwikkeld.

Het spel ‘Weten, vergeten en …begeleiden!’ helpt begeleiders in de gehandicaptenzorg om op een aansprekende en laagdrempelige manier om te gaan met cliënten met een verstandelijke beperking en dementie. Het spel, dat is ontwikkeld door ASVZ, biedt kennis en praktische tips en is bedoeld om de psychische en lichamelijke gezondheid te bevorderen.

Uitreiking

Op woensdag 26 november maakt juryvoorzitter Sineke ten Horn bekend wie de winnaar van de Gehandicaptenzorgprijs 2014 is. De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 7.500,- en een kunstwerk. Dan worden ook enkele aanmoedigingsprijzen uitgereikt aan inzendingen die nét geen nominatie haalden. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via www.vgn.nl/gehandicaptenzorgprijs/aanmelden. Tijdens de bijeenkomst is er gelegenheid om de beste tien inzendingen te bekijken.

Kennisontwikkeling

De VGN organiseert de Gehandicaptenzorgprijs in het kader van haar kennisbeleid om gehandicaptenzorgorganisaties te stimuleren tot kennisontwikkeling, kennisverspreiding en verdere professionalisering van de medewerkers.