Nieuws

Gelekt formatiestuk: twee scenario's voor overheveling extramurale AWBZ-zorg

11 oktober 2012

Er zijn twee scenario's voor het tempo van de overheveling van extramurale AWBZ-zorg naar gemeenten, zo schetsen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een uitgelekt document over de formatiegesprekken tussen VVD en PvdA. Het document is in handen gekomen van RTL Nieuws.

Het ene scenario is een big bang, waarin alle functies in een jaar worden gedecentraliseerd. Bijvoorbeeld in 2015 of 2016. Het andere scenario is dat de verschillende functies opeenvolgend van elkaar worden gedecentraliseerd. Dan valt te denken aan:

  • 2014: functie begeleiding (wat al in voorbereiding is);
  • 2015: functie jeugd;
  • 2016: functie verzorging.

Een reden om te kiezen voor de gefaseerde benadering is volgens de ambtenaren de besparingen die dan eerder worden gerealiseerd.

De besparing
Het document geeft niet weer in hoeverre er wordt bezuinigd op de huidige AWBZ-aanspraken begeleiding en persoonlijke verzorging. De partijprogramma's van de VVD en PvdA verschillen ook op dat punt. In de Taskforce Beheersing Zorguitgaven wordt gerekend met een besparing van 750 miljoen. Voor begeleiding is dat 4,6 miljard, voor de persoonlijke verzorging 2,9 miljard.

Beleidsvrijheid gemeente
In het formatiedocument schrijven de ambtenaren verder dat door de beleidsvrijheid die gemeenten hebben geen verplichting kan worden opgelegd aan gemeenten om bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget aan te bieden.

Andere bezuinigingen in de zorg
Minder relevant voor de gehandicaptenzorg, maar toch noemenswaardig is dat de VVD en PvdA onder meer denken aan een boete voor onnodig bezoek aan de huisartsenpost of eerste hulp, en een extra eigen bijdrage, bovenop het eigen risico.

PvdA en VVD zijn in onderhandeling om naar verwachting in november tot een regeerakkoord te komen.

De zorg is een heikel punt, aangezien de VVD voorstander is van concurrentie in de zorg, waar de PvdA liever weer wil teruggaan naar budgettering.

Bron: RTL Nieuws/Nu.nl