Nieuws

Geschillencommissie Sociaal Domein start

17 april 2023

Vanaf maandag 17 april start de geschillencommissie Sociaal Domein. Deze commissie behandelt geschillen tussen gemeenten en zorgaanbieders, met name op het gebied van inkoop en (de uitvoering van) contracten op het gebied van Jeugd en Wmo.

Moment van ondertekenen geschillencommissie op 3 april 2023

Over de geschillencommissie

De geschillencommissie is onafhankelijk. Het is een laagdrempelig alternatief voor de gang naar de rechter, en draagt daarmee bij aan het behoud van de samenwerkingsrelatie en de continuïteit van de zorg. De uitspraken van de commissie zijn bindend, dat wil zeggen dat beide partijen zich eraan moeten houden. Dit brengt snel duidelijkheid.

Afhankelijk van de inhoud van het geschil zijn er twee subcommissies:
1. Inkoop Jeugdwet en Wmo
2. Woonplaatsbeginsel en Toegang

Continuïteit jeugdzorg

De aanleiding voor de oprichting van de Geschillencommissie voor het Sociaal Domein is gelegen in het  convenant ‘Bevorderen continuïteit jeugdhulp’ (2021). In dit convenant zijn verschillende maatregelen afgesproken die de toegang tot en de continuïteit van de jeugdzorg moeten waarborgen. Wanneer de relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders hapert, kan die continuïteit in het gedrang komen. Een snelle, laagdrempelige en deskundige geschillenbeslechting kan dan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de gang naar de rechter. Omdat dit breder toepasbaar is dan enkel in de jeugdzorg, is het werkgebied van de commissie uitgebreid naar geschillen op het gebied van de Wmo, het woonplaatsbeginsel jeugd en landelijke toegankelijkheid Maatschappelijke Ondersteuning en Beschermd Wonen.  

Deze partijen nemen deel aan de geschillencommissie

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
  • Jeugdzorg Nederland
  • de Nederlandse ggz
  • Valente

Op 3 april tekende de BGZJ voor de nieuwe geschillencommissie Sociaal Domein. Ingrid Widdershoven tekende namens de VGN, Nellieke de Koning tekende namens de Nederlandse ggz en Bas Timman namens Jeugdzorg Nederland. 

Meer informatie over de Geschillencommissie Sociaal Domein vind je op de website van de geschillencommissie. 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen