Nieuws

Geschillencommissie Sociaal Domein van start

26 februari 2019

Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen tussen gemeenten en tussen gemeenten en aanbieders van jeugdhulp.

Over de geschillencommissie

De geschillencommissie heeft als doel tussen partijen het opdrachtgever – opdrachtnemerschap te versterken, het lerend vermogen te vergroten, vertrouwen te herstellen en transparantie te creëren.
De geschillencommissie sociaal domein bestaat uit leden met perspectief vanuit de aanbieder of gemeente. De voorzitter is onafhankelijk en heeft geen dienstverband bij beide partijen. 

Waarom een geschillencommissie?

In de eerste drie jaar na de decentralisatie van het sociaal domein ontstaan regelmatig geschillen tussen gemeenten en aanbieders en ook tussen gemeenten onderling. (Te) vaak komen de betrokken partijen niet of moeizaam tot een oplossing of moet een dure en tijdrovende gang naar de rechter worden gemaakt.

Bij de vaststelling van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd in april 2018 is daarom tussen Rijk, gemeenten, branches en cliëntenorganisaties afgesproken dat er een geschillencommissie komt. Deze geschillencommissie is een initiatief van de VNG en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ: GGZ-Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en Jeugdzorg Nederland).

Voor wie is de geschillencommissie?

De Geschillencommissie richt zich in eerste instantie op twee typen geschillen:

  • Geschillen tussen gemeenten over welke gemeente verantwoordelijk is conform het woonplaatsbeginsel (Jeugd)
  • Geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkooprelatie. 

De gemeenten hebben tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering (BALV) van de VNG op 30 november ingestemd met het overnemen van uitspraken van de Geschillencommissie Sociaal Domein.

Hoe kom ik in contact met de commissie?

Als partijen onderling niet tot overeenstemming zijn gekomen en een oordeel van de geschillencommissie gewenst is neemt u contact op met de commissie. Via de website Geschillencommissie Sociaal Domein draagt u een geschil aan. Op de website staat ook de volledige werkwijze en het reglement van de commissie.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: