Nieuws

Geslaagde inspiratiedag ‘Succesvol tegen agressie’

24 november 2014

Meer dan 200 (jeugd)zorgprofessionals, vier workshoprondes en 44 sprekers uit achttien (jeugd)zorgorganisaties die met behulp van de ondersteuningsregeling ‘Veilig Werken in de Zorg’ een impuls hebben gegeven aan de aanpak van agressie tegen medewerkers. Dat waren de ingrediënten voor een geslaagde eerste inspiratiedag van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ op 18 november.

Miriam Kop, projectleider van het Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’, opent de dag voor een volle zaal, gevolgd door een videoboodschap van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “Agressie hoort nou eenmaal bij mijn werk. Dat is het antwoord dat ik nog te vaak hoor. Of: agressie hoort bij het ziektebeeld. Maar agressie en geweld zijn niet normaal. We mogen dat niet accepteren, al helemaal niet in de zorg. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek.”

Van niet meer separeren tot letterlijk stevig staan
Na de plenaire opening starten de workshops, met sprekers uit (jeugd)zorginstellingen uit de zes zorgbranches. Het unieke kijkje in de keuken waar het bij de Inspiratiedag om draait. Tijdens iedere workshop vertellen één of twee zorginstellingen hoe zij bezig zijn met de aanpak van agressie. Zo leggen twee sprekers van centrum voor verslavingszorg Victas uit hoe de ambitie om op de high-care-afdelingen separeervrij te behandelen wordt gerealiseerd, leert jeugdzorgorganisatie Parlan de deelnemers om letterlijk stevig te staan en laat good practice Radboudumc zien hoe trainingen, een serious game, het verlagen van de drempel om te melden en de inzet van VeiligeZorg® een aandeel hebben gehad in het terugdringen van agressie tegen medewerkers.

Beleid, gereedschapskist en video-interventies
Na een lunch en het onderling uitwisselen van ervaringen en tips gaan de deelnemers het middagprogramma in waarin ze weer twee workshops bezoeken. In zaal 1 trapt GHZ-instelling Prisma af. Onder andere een nieuw beleid en training hebben daar gezorgd voor een hoge meldcultuur en lage drempel. Deventer Ziekenhuis deelt het verhaal over de impuls die het management besloot te geven aan het onderwerp agressie en hoe nu met e-learning op individueel niveau wordt gekeken naar de behoeftes van medewerkers. VVT-organisatie Zorggroep Solis zet een ander digitaal middel in, namelijk video-interventies: “Het medium video functioneert bij ons als een soort gedragsmicroscoop.”

Geslaagde dag
De reacties op de eerste Inspiratiedag zijn zeer positief: “Een fijne dag met leuke en inspirerende workshops.” Maar ook: “Ik ga met een positief gevoel naar huis. Er is nu genoeg om zelf mee aan de slag te gaan.” De dag krijgt bijna een 8 als rapportcijfer, maar liefst 98% van de bezoekers was tevreden over de inhoud en vrijwel alle bezoekers geven aan met bruikbare tips voor de praktijk terug te gaan naar de eigen organisatie. Een geslaagd kijkje in de keuken!

Actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’
De Inspiratiedag ‘Succesvol tegen agressie’ is een onderdeel van de campagne ‘Wees duidelijk over agressie’ van sociale partners uit de zorg en jeugdzorg in het kader van actieplan ‘Veilig Werken in de Zorg’. Initiatiefnemers zijn Abvakabo FNV, Actiz, BTN, CNV Publieke Zaak, FBZ, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NFU, NU’91, NVZ en VGN, met ondersteuning van het ministerie van VWS.

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen