Nieuws

Gezamenlijk kader zorgkantoren contractering en zorginkoop 2008

02 november 2007

De zorgkantoren hebben met Zorgverzekeraars Nederland een gezamenlijk contracteer- en inkoopkader voor 2008 ontwikkeld (bijlage). Op dit kader baseren de afzonderlijke zorgkantoren hun contracteer- en inkoopbeleid. In bijgaande ledenbrief van 25 oktober 2007 vindt u meer informatie over de inhoud van het kader, de inbreng van de VGN de veranderingen ten opzichte van het vorig kader.

Deze pagina is een onderdeel van: