Nieuws

Goed voorbeeld Levensloopaanpak? Meld het aan!

13 maart 2023

In de Levensloopaanpak werken netwerkpartners samen in de zorg en ondersteuning van de meest ingewikkelde forensische patiënten. In het hele land gebeurt er al veel rondom de Levensloopaanpak. Op de vernieuwde website van de Levensloopaanpak verzamelen we goede voorbeelden. Groot of klein. Uit het hele land.

Levensloopteams

Ken je een goed voorbeeld uit de regio? Meld het aan via info@levensloopaanpak.nl

Inspireren 

De uitvoering van de Levensloopaanpak is georganiseerd op het niveau van de zorg- en veiligheidsregio's. De ene regio is hierin verder dan de andere. De voorbeelden op www.levensloopaanpak.nl dienen ter inspiratie en om niet overal het wiel opnieuw uit te vinden. 

Alle levensgebieden 

In de Levensloopaanpak werken de netwerkpartners als gemeenten, reclassering, hulpverlening, OM, DJI en politie met elkaar samen. Het doel is om een cliënt langdurig te ondersteunen op alle levensgebieden: huisvesting, schuldsanering, juridische trajecten die nog lopen, verslavingsproblematiek enzovoorts. De Levensloopaanpak is daarmee een mooi praktijkvoorbeeld van een langdurige netwerksamenwerking tussen verschillende domeinen. 

Landelijk project 

Om de regio’s te helpen de Levensloopaanpak goed neer te zetten werken deze partners ook op landelijk niveau samen. Zij maken afspraken met elkaar over hun rol en taak in de Levensloopaanpak. Ook deze afspraken komen op www.levensloopaanpak.nl te staan. 
Bekijk hier de partners die op landelijk niveau samenwerken.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga