Nieuws

Pilots met de Ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg

27 juli 2018

De eerste werkversie van de Ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg is begin juli aangeboden aan de Ministeries van VWS en Justitie & Veiligheid. De veldnorm is het resultaat van intensieve samenwerking tussen veldpartners, met inbreng van ervaringen van cliënten en familieorganisaties. Dit document wordt binnenkort aangeboden aan de Tweede Kamer. Samen met de andere veldpartners was de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland vertegenwoordigd in de stuurgroep en in de werkgroep. 

Diverse partijen hebben met elkaar gewerkt aan de totstandkoming van deze ketenveldnorm. De veldnorm beoogt een sterke verbetering te realiseren in de zorg voor cliënten die (potentieel) gevaarlijk gedrag vertonen als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke beperking. Het zijn in het algemeen mensen die (in een bepaalde fase van hun leven) korter of langer durend overlast veroorzaken. De veldnorm geeft een beschrijving van de levensloopfunctie en geeft weer hoe de betrokken partijen beveiligde intensieve zorg kunnen organiseren. De doelgroep bestaat uit 2.000 tot 3.000 personen.

Ook in de gehandicaptensector treffen we cliënten die voldoen aan de omschrijving van de doelgroep. Wij nodigen VGN leden dan ook uit om in hun regio aansluiting te zoeken bij de keten waarop de veldnorm van toepassing zal zijn en mede invulling te geven aan de levensloopfunctie.

Ondertussen wordt doorgewerkt aan een implementatieplan, waarbij gestart wordt met 4 pilotregio’s. Als u pilotregio zou willen worden en samen met andere partners de veldnorm onderschrijft, dan kunt u zich voor 10 september aanmelden bij GGZ Nederland, t.a.v. mves@ggznederland.nl.

In de tweede helft van september wordt door Mind, GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en Zorgverzekeraars Nederland de selectie van de 4 pilotregio’s gedaan. Op voorwaarde dat de landelijke projectsubsidie door VWS (mede namens J&V) is toegekend en de overeenkomst tussen het landelijk project (via GGZ Nederland) en de verantwoordelijk aanvrager uit de regio is ondertekend, kan de pilot worden gestart in het 4e kwartaal 2018.

Meer informatie
Voor meer informatie over de ketenveldnorm en de pilots kunt u contact opnemen met Han Huizinga hhuizinga@vgn.nl.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: