Nieuws

Ketenveldnorm levensloopfunctie: Nieuwsbrief 4

29 maart 2019

Er is een landelijke ketenveldnorm vastgesteld om de zorg voor mensen met (mogelijk) gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychisch probleem en/of verstandelijke beperking goed te organiseren. Landelijk gaat dit om zo'n 2.000-3.000 mensen. De schatting is dat 30-40% van deze mensen een verstandelijke beperking hebben. Er wordt nu in vier regio's ervaring opgedaan met het werken met de landelijke ketenveldnorm. Gedurende deze pilotperiode brengt het landelijke projectteam periodiek een nieuwsbrief uit. 

Nieuwsbrief 4 is net verschenen. Hierin staat onder andere informatie over de bekostiging van de levensloopfunctie en wordt een informatiebijeenkomst voor beleidsmedewerkers van gemeenten aangekondigd. Nieuwsbrief 4 is opgenomen in de bijlage van dit artikel. Wilt u meer weten over het project? Ga naar www.continuiteitvanzorg.nl of neem contact op met Willemijn Verhave (w.verhave@vgn.nl). 

Deze pagina is een onderdeel van: