Nieuws

Goedgekeurd: nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap

12 februari 2024

Het kabinet heeft op 9 februari de ‘Nationale strategie voor implementatie van het VN-verdrag Handicap’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Doel van deze strategie is te bereiken dat alle mensen met een beperking dezelfde mogelijkheden hebben als ieder ander om mee te doen in de samenleving en zich te ontwikkelen. De strategie is in 2023 tot stand gekomen in een 'intensief en co-creatief proces' waaraan, naast ervaringsdeskundigen en cliëntenorganisaties, ook de VGN, gemeenten en ondernemersverenigingen hebben bijgedragen.

Silhouetten van mensen met verschillende beperkingen in beeld

Nationale strategie voor mensen met een beperking

De ontwikkeling van de nationale strategie is afgedwongen door de Tweede Kamer, die hier eind 2022 een motie over aannam. Hoewel de nationale strategie inmiddels voltooid was, wilde het kabinet die vanwege zijn demissionaire status aanvankelijk nog niet publiceren. De VGN is blij dat dit - mede dankzij druk van Ieder(in), de VGN en andere partijen - door (opnieuw) een breed gesteunde Tweede Kamermotie  nu alsnog is gebeurd.

Werkagenda moet nog concreet worden

Als vervolgstap kondigt het kabinet aan dat een werkagenda wordt gemaakt met concrete maatregelen om de doelstellingen uit de strategie te bereiken. Die doelstellingen sluiten naadloos aan bij onze Visie 2030. Het hart van die visie is namelijk dat Nederland zich voor 2030 ontwikkelt tot een samenleving waarin iedereen gewoon kan meedoen en een betekenisvol leven kan leiden, ongeacht beperking. Het VN-verdrag Handicap vormt hiervoor een belangrijke basis. Daarom zal de VGN ook graag, samen met ervaringsdeskundigen, andere belangenorganisaties en betrokken partijen, meewerken aan de invulling van de werkagenda.

Nationale strategie voor de implementatie van het VN-verdrag Handicap

Korte versie van de nationale strategie in eenvoudige taal

Aanbiedingsbrief Nationale strategie

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher