Nieuws

Greet Prins en Julianne Meijers toegetreden tot bestuur VGN

28 oktober 2016

Onder luid applaus stemde de Algemene Ledenvergadering van de VGN gisteren in met twee nieuwe bestuursleden: Greet Prins, bestuursvoorzitter bij Philadelphia Zorg en Julianne Meijers, bestuurslid bij Siza. Met hun komst in het bestuur van de VGN weer compleet. Greet Prins en Julianne Meijers vullen de vacature in die ontstond na het vertrek van Rob Hoogma, die na twee zittingstermijnen afscheid nam van het VGN-bestuur. De andere plek was vacant.

Over hun aantreden zeggen zij het volgende:

Greet Prins: “Mensen met een beperking verdienen een volwaardige positie in onze samenleving. Dat zit soms in hele kleine dingen, zoals zelf bepalen wanneer je naar bed gaat. Een volwaardige positie uit zich ook in grote dingen, zoals informatie krijgen van instanties waarbij rekening is gehouden met wat jij begrijpt, of de kans krijgen je verder te ontwikkelen op je werk. Ik zie dat we hierop een flinke ontwikkeling doormaken, maar er is nog veel werk te doen. Daar geef ik graag mijn energie aan bij Philadelphia en ik heb er zin in om dat ook bij onze branchevereniging VGN te gaan doen.”

Julianne Meijers: “De VGN stáát ergens voor: het ondersteunen van mensen met een beperking bij het leiden van een waardevol leven, in al zijn facetten. Dat is zoeken in een samenleving waarin steeds meer wordt gevraagd van mensen. De ingewikkelde levensvragen van mensen met een beperking, de bevlogenheid en inzet waarmee mensen in de gehandicaptenzorg werken, en de creativiteit die er in de branche is in het zoeken naar nieuwe wegen, dát vind ik het mooie van werken in de gehandicaptenzorg. Daarom wil ik me graag inzetten voor de VGN.”

Het bestuur van de VGN is blij met de komst van beide nieuwe bestuursleden. Greet Prins is een zeer ervaren bestuurder in de zorg, met belangrijke ervaring op het gebied van communicatie, zichtbaarheid en de arbeidsmarkt. Julianne Meijers is een bestuurder met verbindende kwaliteiten en een verfrissende blik op het sociaal domein. Het bestuur ziet dan ook uit naar de samenwerking!

Deze pagina is een onderdeel van: