Nieuws

Handreiking aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

16 oktober 2017

Het doel van deze handreiking is inzicht geven in hoe de gemeente formele samenwerkingsrelaties met aanbieders kan vormgegeven onder de Aanbestedingswet 2012 en wat de gemeente, in dit kader, wel en niet kan én mag onder de Wmo 2015 en de Jeugdwet. Ook voor aanbieders kan kennisname van deze handreiking van toegevoegde waarde zijn. De handreiking beoogt aanbieders een duidelijk beeld te geven op welke wijze gemeenten afwegingen kunnen gaan maken en welke stappen in het aanbestedingsproces gezet kunnen worden.

samenwerken

De handreiking is een uitgave van PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden van het ministerie van Economische Zaken. PIANOo stelde deze handreiking op in samenwerking met de ministeries van VWS, VenJ en BZK. De VGN heeft samen met de andere leden van de BGZJ (Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland en VOBC) een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de handreiking.

De handreiking vindt in de bijlage van dit artikel. Voor meer informatie of vragen over de handreiking kunt u terecht op de website van PIANOo. Uiteraard kunt u voor vragen ook contact opnemen met mr. L. (Lilly) Wijnbergen, lwijnbergen@vgn.nl.

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen