Nieuws

Handreiking finale afrekening natura contracten sociaal domein

17 februari 2016

In de bijlage vindt u de handreiking over financiële afsluiting 'zorg in natura in het sociaal domein'. gepubliceerd op de VNG site en bij diverse brancheorganisaties van aanbieders.

Deze nieuwe handreiking over afwikkeling van 2015, is een concretisering van de eerdere stukken (protocol, format en toelichting) die wij op 11 november via de website publiceerden (Accountantsprotocol voor 2015 nu beschikbaar), alsmede de richtlijn van de NBA en zorgbranches over het pragmatisch afwikkelen van 2015 waar dat nodig is. Via de 'linkjes' in de handreiking, kunt u verschillende documenten (waaronder het accountantsprotocol en een vernieuwd format) oproepen/ downloaden.

Deze handreiking is tot stand gekomen in het samenwerkingsverband i-Sociaal Domein.

i-Sociaal Domein is voor zorgaanbieders en gemeenten een gezamenlijk programma van de zes brancheorganisaties voor zorgaanbieders: Actiz, BTN, Federatie opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VGN en de VNG.

Belangrijke doelstelling is dat gemeenten en zorgaanbieders samen de administratieve lasten gaan terugdringen in het sociaal domein via:

  • eenvoudigere werkprocessen en administratie
  • innovatie van zorg en ondersteuning 

Werkprocessen en administratie bij zorg en ondersteuning kunnen eenvoudiger, waardoor er meer geld overblijft voor cliënten. Het gezamenlijk programma I-Sociaal Domein van gemeenten en aanbieders ondersteunt deze beweging.

Half maart vindt u op i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders een gezamenlijk programma van de VNG en zes brancheorganisaties voor zorgaanbieders: Actiz, BTN, Federatie opvang, GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland en VGN.

Meer informatie kunt u vinden via i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders.

Deze pagina is een onderdeel van: