Nieuws

Handreiking helpt administratie Wmo & Jeugd te vereenvoudigen

04 september 2015

Met het tot stand komen van inkoopafspraken voor Jeugd en Wmo zijn er diverse (nieuwe) vormen van hulpverlening ontstaan, gepaard met een grote variëteit in inrichting en uitvoering. Hoe kunt u daarbij de informatievoorziening vereenvoudigen en de administratieve lasten verlagen? De 'Handreiking Uitvoeringsvarianten iWmo en iJw' helpt u meer lijn te brengen in de administratie en onderlinge informatievoorziening.

De handreiking is bedoeld voor de eerstverantwoordelijken voor bedrijfsvoering, uitvoering, administratie en techniek bij zowel gemeenten als aanbieders.

Drie varianten

De handreiking geeft een uitwerking van drie uitvoeringsvarianten:

  • inspanningsgericht
  • outputgericht
  • taakgericht

De keuze voor een uitvoeringsvariant helpt om de maatwerkafspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders te beperken en om de administratieve lasten te verlagen.

Aanbevolen werkwijze

De handreiking gaat in op de uitgangspunten en afgesproken werkwijzen van elke variant. Bij elke variant krijgt u een aanbevolen werkwijze die u een fundament oplevert voor een soepele manier van werken met iWmo en iJw 2.0, de standaarden voor berichtenverkeer.

Meer informatie

De handreiking is een coproductie van de VNG en Zorginstituut Nederland, met steun van de zorgbranches.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga