Nieuws

Handreiking jaarverantwoording

02 februari 2023

Vanaf verslagjaar 2022 moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg. Om de aanlevering gemakkelijker te maken, heeft de NZa speciale handreikingen ontwikkeld. Hierin wordt aangegeven welke gegevens aangeleverd moeten worden en hoe deze gegevens gemakkelijk kunnen worden achterhaald.

Handreiking jaarverantwoording

Vanaf verslagjaar 2022 moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg, die een gevolg is van de Awtza. Hierdoor veranderen de eisen aan de jaarverantwoording ingrijpend.

De NZa heeft handreikingen ontwikkeld om zorgorganisaties te helpen hun  jaarverantwoording juist en volledig in te dienen en openbaar te maken. In de handreiking staan praktische tips voor de voorbereiding en het invullen van de jaarverantwoording. Ook gaat de NZa in op de verschillende onderdelen van de financiële verantwoording en geven ze een toelichting op de overige vragen over de bedrijfsvoering.

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk