Nieuws

Indieningstermijn Jaarverantwoording Zorg 2020 opgeschoven

30 maart 2021

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft besloten de datum waarvóór zorginstellingen hun jaarverantwoording over verslagjaar 2020 aan het ministerie moeten aanleveren, te verschuiven. Van 1 juni 2021 naar 1 oktober 2021.

Administratieve lasten

Door de termijn aan te passen hoeven de instellingen pas later te voldoen aan hun verplichtingen met betrekking tot de jaarverantwoording over verslagjaar 2020. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de drukte waarmee  zorginstellingen kampen door de coronacrisis. 

Extra uitstel via IGJ


Het eventueel aanvragen van uitstel bij de IGJ wordt ook verlengd. Tot 15 juli 2021 (in plaats van
1 april) kunt u uitstel aanvragen voor de stukken over het verslagjaar 2020.

Bron: CIBG

Rita Hut
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rita Hut-Modderkolk