Nieuws

Handreiking Outcome in zicht

30 juni 2014

Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verplicht in hun beleidsplan aan te geven welke outcomecriteria voor jeugdhulpvoorzieningen zij hanteren. In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) is in 2014 door het NJi een gezamenlijke basisset van drie outcomecriteria voor jeugdhulp gepubliceerd en een bijbehorende handreiking (zie bijlage).

De basisset bestaat uit de volgende drie outcomecriteria:

  • Uitval van cliënten;
  • Tevredenheid van cliënten over het nut/effect van de jeugdhulp;
  • Doelrealisatie van de hulp.

 

De informatie over de outcome moet in de toekomst onder meer te benutten zijn bij de inkoop van de jeugdhulp. Met de handreiking geven het rijk en de gemeenten tevens gehoor aan de wens van de Tweede kamer om voor die inkoop een gezamenlijke set van outcome-indicatoren te vormen.

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: