Nieuws

Harmonisering Outcome Jeugdhulp

03 februari 2016

De mate waarin outcome nu wordt gemeten binnen de jeugdhulp verschilt sterk tussen sectoren. Daarnaast verschillen ook de instrumenten die men hiervoor gebruikt. VNG en NJi hebben het initiatief genomen om outcomemeting in de jeugdhulp te harmoniseren. De werkgroep heeft de huidige werkwijzen in kaart gebracht en een voorstel gemaakt voor afstemming.

Op grond van de Jeugdwet zijn gemeenten vanaf 1 januari 2015 verplicht in hun beleidsplan aan te geven welke outcomecriteria voor jeugdhulpvoorzieningen zij hanteren. In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het ministerie van Veiligheid en Justitie (V&J) is in 2014 door het NJi een gezamenlijke basisset van drie outcomecriteria voor jeugdhulp gepubliceerd en een bijbehorende handreiking. De basisset bestaat uit de volgende drie outcomecriteria: uitval van cliënten, tevredenheid van cliënten over het nut/effect van de jeugdhulp en doelrealisatie van de hulp.

De informatie over de outcome moet in de toekomst onder meer te benutten zijn bij de inkoop van de jeugdhulp. Met de handreiking geven het rijk en de gemeenten tevens gehoor aan de wens van de Tweede kamer om voor die inkoop een gezamenlijke set van outcome-indicatoren te vormen.

Harmonisering Outcome 

In 2015 is een werkgroep bestaande uit deelnemers vanuit VNG, NJi, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Jeugdzorg Nederland, GGZ Nederland, VOBC, VGN, MO-Groep, NIP en Actie gestart. Deze werkgroep heeft op een rij gezet of - en zo ja hoe - verschillende sectoren binnen de jeugdhulp nu Outcome meten. Het doel daarvan was:

  • over een set van instrumenten te beschikken die meer vergelijkbaar is binnen de jeugdhulp als totaal, en
  • op onderdelen te differentiëren als de doelgroep en de doelen van de hulp dat noodzakelijk maken.

De werkgroep heeft de huidige situatie in beeld gebracht en een voorstel gemaakt voor meer harmonisering. Deze informatie is gebundeld in de publicatie Harmonisering Outcome Jeugdhulp, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Foto van Maartje van der Rijt
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: