Handreiking over het niet aangaan of beëindigen van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Deze handreiking beschrijft wat de gronden kunnen zijn voor het niet aangaan dan wel beëindigen van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst met de cliënt. Daarbij is onderscheid gemaakt in zorginhoudelijke en financiële gronden. Aan de hand van casussen, afkomstig uit de sector zelf, wordt de theorie verder verduidelijkt.

Een belangrijk onderdeel van de handreiking zijn de beschreven zorgvuldigheidsnormen, die in acht moeten worden genomen in het geval een beroep wordt gedaan op een bepaalde grond. Deze normen vloeien voort uit de jurisprudentie. Een overzicht van een aantal relevante rechtszaken is als bijlage in de handreiking opgenomen. Ook worden diverse tips aangereikt die verder behulpzaam kunnen zijn bij de besluitvorming betreffende het niet aangaan dan wel beëindigen van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst.

Deze pagina is een onderdeel van